Innsatser for metall

Innsatser for metall

AMECA er vår hovedleverandør av gjengecoiler og utstyr for
innfesting av disse.

 

KERB KONUS produserer innsatser for innfesting i metall.

Ulike metoder for innsetting av innsatser i metall

Ulike metoder for innsetting av innsatser i metall Innsatser for metall


Når man skal ha gjenger i gods av aluminium eller lettmetall, så finnes det også to hovedtyper innsatser. Mest vanlig er enten å gjenge opp godset, for så å sette inn en standard coil (Amecoil), eller å skru en massiv gjengeinnsats direkte i et forborret hull. Alternativt kan en presse inn en innsats. Den siste løsningen krever nøyaktig hulldiameter, og innsatsen kan ikke settes i de hardeste alumimiumslegeringene.
 


Innsatser for innskruing i metall - coil

Innsatser for innskruing i metall - coil Amecoil


Dette er den eldste metoden for å få gjenger i aluminium, og krever mer arbeid enn selvgjengede innsatser. Hullene må gjenges opp med spesielle gjengetapper før innsatsen kan monteres med egne verktøy. Likevel - i mange tilfeller er dette den eneste løsningen.
 


Innsatser for innskruing i metall - massive

Innsatser for innskruing i metall - massive ENSAT 302, ENSAT 307, ENSAT 308


Stadig oftere brukes massive selvgjengede innsatser, som skrues direkte inn i aluminiumsmaterialet. Her trenger man ikke å gjenge opp materialet, en operasjon som er både tidkrevende og kostbar. Gjengeinnsatsene er spesialformet slik at gjengene enkelt skruer seg ned i aluminiusgodset.
 


Innsatser for innpressing i metall

Innsatser for innpressing i metall


Den enkleste metoden å montere inn en massiv gjengeinnsats er type PHI - Press in Hardened Insert).
 


Verktøy for montering av gjengeinnsatser ENSAT

Verktøy for montering av gjengeinnsatser ENSAT


Montering av ENSAT gjengeinnsatser gjøres enkelt og presist med ENSAT Driving Tools.


LEVERANDØRINFO

AMECA er vår hovedleverandør av gjengecoiler og utstyr for
innfesting av disse.

 

KERB KONUS produserer innsatser for innfesting i metall.