Produkter > Hengsler > Hengseltyper > SMÅHENGSLER
SMÅHENGSLER
Pinet
product image

PRODUKTBESKRIVELSE

På samme måte som man har inndelt de kraftigste hengslene i en gruppe, samler man også alle småhengsler i en gruppe. Dette er meget rimelige hengsler, som kan fåes i nærmest alle størrelser og fasonger.


Disse hengslene er tiltenkt produkter hvor belastningen er liten, og hvor krav til nøyaktighet ikke er spesielt høy. Spesielt ved høyvolumprodukter er det viktig å gjøre en grundig analyse, slik at man velger et tilstrekkelig bra hengsel, til en gunstigst mulig pris.
 


<< Tilbake
  • x

Utviklet av Ideloftet Reklamebyrå / Cateno © 2010 Torp Fasteners

  • x